با عنوان : مالكيت فكري

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مالكيت فكري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه:

الف) بيان مسأله:

مالكيت فكري ترجمه‌اي از اصطلاح Intellectual Property می باشد كه برخي از حقوقدان‌ها از آن با تعبير «مالكيت معنوي» ياد كرده‌اند. مالكيت فكري دو بخش دارد: بخش اول مربوط به «ماكيت صنعتي» و بخش دوم مربوط به «ماكيت ادبي و هنري» می باشد. ماكيت ادبي و هنري يا «حق ابتكار» خود به دو حوزه «حقوق مؤلف» و «حقوق مرتبط » بخش‌پذير می باشد. اصطلاح «حقوق مؤلف» كه در حقوق رومي-ژرمني به سبب توجه بيشتر به پديدآورنده بيشترين كاربرد را دارد، معادل «حق نسخه‌برداري» مطرح در كامن لا به لحاظ تأكيد بيشتر بر جنبه‌ي مادي آثار فكري می باشد كه در معناي كپي‌رايت آورده شده می باشد. حق نسخه برداري ترجمه‌اي از اصطلاح Copyright مي‌باشد و نخستين بار در سال 1886١ در كنوانسيون برن وارد عرصه بين‌المللي گردید و به مسئوليت حمايت از كارهاي ادبي و هنري تصریح كرد.

کپی رایت، حقی می باشد که برپایۀ آن به پدیدآورنده اجازه داده می گردد دربارة انتشار و فروش اثر ادبی، هنري یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانون گذار، تصمیم بگیرد. این تصمیم گیري بدون دغدغه آن می باشد که دیگران حقوق مادي و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند. از این رو، کپی رایت تمهیدي قانونی می باشد که براي طرفداری از حقوق مادي و اخلاقی پدیدآورندگان یا تولیدکنندگان آثار ادبی، هنري و علمی پایه ریزي شده می باشد. در پرتو این حق، به صاحب آن اجازه داده می گردد که در مورد چاپ کردن یا چاپ نکردن اثر ادبی، خودش یگانه مرجع تصمیم گیرند ه باشد و هر شخص متعرض به این حق، اعم از حقیقی یا حقوقی، منع گردد.

ب) سؤالات تحقيق:

١- با در نظر داشتن مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي هست؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني هست؟

ج) فرضيه‌هاي تحقيق:

١- با در نظر داشتن رهيافت و مباني متفاوت بين دو نظام حقوق ايران و نظام حقوقي كامن لا قواعد حقوقي دارنده و حقوق عمومي در نظام‌هاي فوق متفاوت می باشد.

٢- گستره حقوق مادي و معنوي دارنده كپي رايت در دو نظام حقوقي ايران و كامن لا با يكديگر متفاوت می باشد.

د) اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح گردد.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.

ه) روش تحقيق:

اين تحقيق به صورت اسنادي و كتابخانه‌اي می باشد. تمامي مطالب اين تحقيق با مراجعه به قوانين، كتب و مقاله‌ها و پايان‌نامه‌هاي موجود در خصوص اين امر و ب گونه خاص منابع لاتين و بررسي دقيق موارد مربوطه صورت مي‌پذيرد.

و) سابقه تحقيق:

نظر به اينكه گرايش حقوق مالكيت معنوي رشته نوپا و تازه متولد شده مي‌باشد. اما در حق كپي رايت از ديرباز مورد توجه جوامع مختلف مانند جوامع (كامن لا) بوده اما در حقوق ايران كمتر به اين مسأله توجه شده و همچنين در آراي محاكم در اين خصوص به ندرت شاهد رأي مي‌باشيم و با در نظر داشتن نياز روزافزون جامعه صنعتي جديد نيازمند توجه و قوانين جامع‌تري مي‌باشد.

 مبحث اول : مفاهيم

گفتار اول: کپي رايت

در بسياري از کتابها و متون درمورد‌ي کپي رايت در ايران، کلمه‌ي کپي رايت، «حقوق مؤلف» يا «حقوق مؤلفان» ترجمه شده می باشد. اما در واقع قوانين مصوب توافقنامه‌ي برن و توافقنامه‌ي ژنو شامل تمام گونه‌هاي نوشتاري، هنري، و علوم و اختراعات مي‌گردد، در حالي که «مؤلف» در زبان رايج به معني نويسنده می باشد. بنابراين به واژه‌اي نياز می باشد که گستردگي کافي را داشته باشد. بدين لحاظ مي توان به جاي «حقوق مؤلف» از عبارت «حقوق پديدآورنده» بهره گیری كرد، زيرا پديدآورنده مي تواند اثر نوشتاري يا علمي يا هنري را پديد آورد و خلق نمايد به اين ترتيب گستردگي واژگاني کافي به دست مي آيد.

به حقوق ناشي از مالکيت ادبي- هنري[1]، حق مؤلف يا حقوق مؤلفان مي گويند که از آن تعريف گوناگوني توسط حقوق دانان ارايه شده می باشد :

  • « مجموعه حقوقي می باشد که قانون براي آفريننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق انديشه و هوش او مي شناسد . اين حقوق عبارت می باشد از حق انحصاري بهره برداري از آفرينه ( اثر) براي مدت محدود به سود آفريننده‌ي آن و پس از مرگ براي ورثه‌ي او.»[2]
  • « حق مؤلف عبارت می باشد از سلطه و اختيارات مؤلف بر اثرش که آن را آفریدهيا به وجود آورده می باشد.»[3]

پس حق مؤلف، حق انحصاري مشروع براي نشر ، توليد مجدد و فروش موضوع،در شکل يک کار ادبي و هنري می باشد.

تعريف قانوني از حق مؤلف در ماده‌ي 1 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 آمده می باشد : « از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند ،پديد آورنده . به آن چیز که از راه دانش و يا هنر و ابتکار انان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي که در بيان و يا ظهور و ايجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق مي گردد .» پس حق مؤلف يک حق مالي غير مادي انحصاري می باشد که توسط قانون گذار به پديد آورنده‌ي اثر ادبي و هنري اصيل و ابتکاري جهت بهره گیری و بهره برداري از منافع مالي ان و جهت جلوگيري از هر گونه سوء بهره گیری اعطاء مي گردد. يا در نظر داشتن ماده‌ي فوق که مؤلف ، مصنف و هنرمند را پديد آورنده ناميده می باشد به نظر مي‌رسد که واژه‌ي مؤلف به تنهايي در بر گيرنده‌ي مفهومي که از حقوق مالکيت ادبي و هنري ناشي مي‌گردد نباشد هر چند که در بيشتر کتاب هاي حقوقي مؤلف معنايي عام دارد که شامل هنرمند نيز مي گردد. اما بهتر می باشد با در نظر گرفتن اينکه حقوق ايران در اين زمينه تقريباً نوپاست و بيشتر دنباله رو حقوق خارجي می باشد، واژه‌ي مناسبي را انتخاب کنيم که در برگيرنده‌ي همه‌ي صاحبان و مالکان اين حقوق باشد به همين جهت در اين مقاله از واژه‌ي حقوق پديد آورندگان يا حقوق آفرينندگان بهره گیری مي‌گردد. بنابراين هر جا از حقوق پديد آورندگان نام برديم مقصود همان حقوق مؤلفان می باشد.

با در نظر داشتن تعريف قانوني و تعاريف حقوقي مي‌توان گفت که حق پديدآورنده (حق مؤلف ) عبارت می باشد از حق مشروع و قانوني و داراي ضمانت اجرايي که براي حفظ حقوق مادي و معنوي پديدآورنده و بهره برداري از اين حقوق به پديدآورنده‌ي آثار اصيل و ابتکاري تعلق مي‌گيرد.

[1] . مالکيت ادبي و هنري يکي از بخش‌هاي تشکيل دهنده‌ي مالکيت معنوي می باشد که در آن از گونه‌هاي آثار ادبي و هنري مثل کتاب، مقاله، رساله، نمايشنامه، شعر، ترانه، سرود، آثار سينمايي، پيکره، عکاسي… و حمايت از پديد آورندگان آنها بحث مي گردد .

[2] جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ دوم، نشر گنج دانش، تهران 1370،ص164.

[3] مشيريان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبيقي، چاپ اول، نشر دانشگاه تهران، تهران 1339، ص15.

تعداد صفحه :172

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***