با عنوان :  مطالعه تاثير‮ ‬بربرين و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬هاي‮ ‬صحرايي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه‮ ‬آزاد‮ ‬اسلامی‮ ‬واحد‮ ‬دامغان
دانشکده‮ ‬علوم‮ ‬پایه‮ –گروه‮ ‬زیست‮ ‬شناسی
پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد(M.A)
رشته زیست شناسی جانوری(گرایش فیزیولوژی)
عنوان:
مطالعه تاثير‮ ‬بربرين و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬هاي‮ ‬صحرايي ‬ديابتي شده با استرپتوزوتوسین
استاد‮ ‬راهنما‮ :‬آقای‮ ‬دکتر‮ ‬غلامحسین‮ ‬واعظی
استاد‮ ‬مشاور‮ :‬آقای‮ ‬دکتر‮ ‬حمید‮ ‬کلالیان‮ ‬مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست:

چکیده: 1

1-مقدمه: 4

1-1-1 تاریخچه ، تعاریف و همه گیر شناسی:.. 4

2-1-1 تعریف دیابت ملیتوس:…. 7

3-1-1 دیابت ملیتوس یا مرض قند: 7

4-1-1 دیابت بی‌مزه: 8

5-1-1 تقسیم بندی دیابت میلتوس: 10

6-1-1 انواع دیگر دیابت ملیتوس: 11

7-1-1 دیابت ملیتوس حاملگی: 13

8-1-1 اپیدمیولوژی دیابت: 14

9-1-1 اپیدمیولوژی جهانی: 15

10-1-1 اپیدمیولوژی در ایران:. 16

1-2 کالبد شناسی و عملکرد لوزالمعده: 17

2-2-1 انسولین:.. 19

3-2-1 ساختمان شیمیایی انسولین: 20

4-2-1 سنتز ، ترشح و عملکرد انسولین.. 20

5-2-1 تنظیم ترشح انسولین توسط گلوکز: 22

6-2-1 اثر اسیدهای آمینه اسید های چرب و ترکیبات کتونی: 23

7-2-1 اثر سایر هورمون‌ها: 24

8-2-1 عملکرد انسولین: 24

9-2-1 اثر انسولین در تبادلات غشاهای سلولی: 26

10-2-1 اثر انسولین در سوخت و ساز گلوکز: 26

11-2-1 اثر انسولین در سوخت و ساز چربی ها: 26

12-2-1 اثر انسولین در سوخت و ساز پروتئین ها: 27

13-2-1 بیماری های ناشی از اختلال در ترشح انسولین: 27

1-3 تنظیم سطح قند خون: 28

1-3-1 اهمیت تنظیم سطح قند خون: 28

2-3-1 اهمیت بالا نرفتن سطح گلوکز خون: 29

3-3-1 سندرم‌های مقاومت به انسولین: 29

1-4 بیماری زایی و علت دیابت: 30

1-4-1 بیماری زایی ملیتوس نوع یک: 30

2-4-1 تأثیر عوامل ژنتیکی در ایجاد دیابت نوع یک: 32

3-4-1 تأثیر عوامل ایمنی در ایجاد دیابت نوع یک: 32

4-4-1 عوامل ایمونولوژیک: 33

5-4-1 عوامل محیطی موثر بر ایجاد دیابت ملیتوس نوع یک: 33

6-4-1 بیماری زایی دیابت ملیتوس نوع دو:. 34

7-4-1 مقاومت به انسولین: 34

8-4-1 اختلال ترشح انسولین: 35

9-4-1 تأثیر عوامل ژنتیکی در ایجاد دیابت نوع دو:. 36

11-4-1 کتواسیدوز دیابتی:.. 38

1-5 پاتوفیزیولوژی:.. 39

1-5-1 وضعیت هیپراسمولار غیر کتونیک:…. 40

1-6 پاتوفیزیولوژی: 40

1-6-1 هیپوگلیسمی (قند خون پایین ): 41

2-6-1 عوارض مزمن دیابت: 42

3-6-1 عوارض چشمی دیابت ملیتوس:…. 44

4-6-1 فلج عضلات چشم: 48

6-6-1 عوارض کلیوی دیابت میلتوس: 48

7-6-1 نوروپاتی در دیابت ملیتوس: 49

1-7 نوروپاتی محیطی در دیابت: 50

1-7-1 پلی نوروپاتی و مونونوروپاتی: 50

2-7-1 تقسيم بندي نوروپاتي ديابتي: 52

3-7-1 علائم نوروپاتي ديابتي: 53

4-7-1 پلی نوروپاتی و مونونوروپاتی: 56

5-7-1 نوروپاتی منتشر حسی حرکتی: 57

6-7-1 نوروپاتی خودکار یا اتونوم: 58

1-8 اختلال عملکرد گوارشی و ادراری: 59

1-8-1 گاستروپارزی دیابتی:.. 59

2-8-1 مسیرهای نوروپاتی دیابتی: 60

1-9 فشار اکسایشی وسندروم متابولیکی:.. 63

1-10 فعالیت, PKC نوروپاتی دیابتی: 65

1-10-1 استرس اکسیداتیو و فعال سازی 65

2-10-1 درمان نوروپاتی با یک بازدارنده: 68

3-10-1 درمان نوروپاتی با یک بازدارنده آلدوز ردوکتاز(ARI ): 69

4-10-1 درمان نوروپاتی با ویتامین E: 69

1-11 نوروپاتی مرکزی: 70

1-11-1 تاثیر دیابت بر مغز: 70

1-12 عوارض قلبی عروقی: 84

1-12-1 دیس لپیدمی (اختلال چربیهای خون): 85

2-12-1 بیماریهای کرونری قلب:… 86

3-12-1 حوادث عروقی مغز (سکته مغزی): 87

4-12-1 بیماری های رگهای محیطی: 88

5-12-1 پای دیابتی:.. 89

1-13 اختلالات جنسی در دیابت:… 91

1-13-1 استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت:… 92

1-14 اثرات مخرب متابولیسمی دیابت در بدن: 95

1-14-1 اکسیداسیون لیپیدها: 95

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-15-1 اکسیداسیون پروتئین ها: 96

2-15-1 اکسیداسیون DNA:… 96

3-15-1 دفاع های آنتی اکسیدانی و دیابت:… 97

4-15-1 گلوتاتیون:. 97

5-15-1 ویتامین :E,C.. 98

6-15-1 تا اورین Taurine :. 98

1-16 آنزیمهای دفاعی آنتی اکسیدانی: 99

2-17 بربرین:.. 100

1-17-2 معرفی بربرین:.. 100

2-17-2 داروشناسی بربرین:.. 101

3-17-2 کاربردهای پزشکی دارویی:.. 102

4-17-2 فعالیت ضد پرتوزوایی: 103

5-17-2 فعالیت ضد اسهال: 104

1-18-2 کاربردهای درمانی بالقوه: 104

1-19-2 جلوگیری از تکثیر سلولی تومور:. 107

2-18-2 فعالیت ضد افسردگی: 110

3-18-2 فعالیت مربوط به قلب و رگ‌ها: 111

4-18-2 فعالیت ضد فشار خون:. 113

5-18-2 فعالیت ضد التهابی:.. 114

1-19-2 بربرین و اثرات آن بر دیابت:… 115

2-19-2 اثر گذاری بربرین در بیماران دیابتی:.. 116

3-19-2 بربرین در متابولیسم گلوکز حیوانات:… 116

4-19-2 بربرین در متابولیسم لیپید: 117

5-19-2 اثرات آزمایشگاهی غیر وابسته به انسولین بربرین:.. 118

6-19-2 بربرین AMPK را فعال می کند:. 119

1-20-2 بربرین عملکرد میتوکندریایی را مهار می کند:. 120

2-20-2 بربرین به عنوان یک مهار کننده گلوکوزیداز:. 121

3-20-2 بربرین آدیپوژنزیز را مهار می کند: 121

4-20-2 بربرین سطح m RNA LDLR را افزایش می دهد:. 122

5-20-2 اثرات بربرین بر رادیکال های آزاد:. 122

6-20-2 اثر محافظتی بربرین بر سلول های در جریان دیابت:… 123

1-21-2 تأثیر α- توکوفرول بر گیرنده های هسته ای: 136

2-21-2 ویتامین E به عنوان تنظیم کننده فعالیت آنزیمی:.. 142

3-21-2 آنزیم های فعالسازی شده: 144

4-21-2 تأثیر ویتامین E در دفاع آنتی اکسیدانی:.. 145

5-21-2 ژن هایی که از طریق α- توکوفرول تنظیم می شوند: 152

6-21-2 ژن های واکنش پذیر ویتامین E:.. 153

7-21-2 تأثیر α-توکوفرول روی آمد و گردید سلولی: 158

8-21-2 محافظت در برابر استرس اکسیداتیو در دیابت توسط ویتامین E:.. 161

1-22-2 پروکسیداسیون لیپیدی: 163

2-22-2 اکسیداسیون پروتئینی:.. 164

3-22-2 آسیب های وارده به DNA:… 165

4-22-2 تأثیر ویتامین E روی دفاع آنتی اکسیدانت در دیابت: 168

5-22-2 اقدام حفاظتی ویتامینE در برابر آسیب بافتی در دیابت: 170

6-22-2 نوروپاتی دیابتی سیستم اعصاب مرکزی و محیطی ونقش ویتامین E:.. 171

فصل دوم:. 174

1-3 انتخاب حیوانات آزمایشگاهی:.. 175

1-3-3 گروه بندی حیوانات:… 176

2-3-3 تیمار با دارو:. 178

1-4 دستگاه Y maze:. 179

1-5 آزمون شناسايي اشياء objective recognition)): 180

1-6 تست بارفیکس: 181

1-7 تست سطح شیب دار: 182

:Open field8-1.. 182

1-9 ارزیابی وزن نمونه ها: 184

1-10 ارزیابی میزان گلوکز پلاسما: 184

1-11 آزمون شناخت شیء جدید objective recognition)) : 184

1-12 ارزیابی رفتاری: 184

فصل سوم: 188

فصل چهارم: 215

بحث:. 216

پيشنهادات: 220

منابع فارسی.. 220

منابع انگلیسی: 221

چکیده انگلیسی.. 261

چکیده:

زمينه و هدف: ديابت به ويژه ديابت نوع 1، موجب بروز اختلال در روندهاي مرتبط با يادگيري و حافظه و ساير اختلالات شناختي وحرکتی در حيوانات مبتلا مي­گردد كه شواهدي مبني بر دو فرضيه ميكروواسكولار و استرس­اكسيداتيو ناشي از راديكال­هاي آزاد اكسيژن مطرح می باشد بربرین یک آلکالویید ایزوکوئینولین می باشد که اغلب به عنوان عامل کاهنده قند خون مورد بهره گیری قرار می گیرد. این ماده توانایی کاهش گلوکز خون را از مسیر غیر وابسته به انسولین را دارد و با حذف رادیکال های آزاد منجر به کاهش استرس اکسیداتیو می گردد. ویتامین E نیز یکی از ویتامین های محلول در چربی بوده و با در نظر داشتن تأثیر آن در کاهش گلوکز خون و بهبود حساسیت به انسولین در بیماران دیابتی و تأثیر آنتی اکسیدانی قوی قادر می باشد چربی های غیر اشباع غشای سلولی را در برابر اکسیداسیون پایدار کرده و آن را در برابر واکنش زنجیره ای رادیکال های آزاد حفظ نماید. از این رو در این مطالعه تاثیر توأم بربرين­هيدروكلرايد و ویتامین‌E که هر دو دارای آثار متعدد ضدديابتي و آنتي­اكسيدانی هستند، برپیشگیری از اختلالات شناختي وحرکتی مورد آزمون قرار گرفت.

مواد و روش­ها: در اين مطالعه 48 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار به‌گونه تصادفي انتخاب و به شش گروه: کنترل، کنترل تیمارشده با ویتامین‌E (mg/kg30)، ديابتي و دیابتی تیمارشده با بربرین­هيدروكلرايد (mg/kg100) و دیابتی تیمار شده با ویتامین‌E (mg/kg30)، و دیابتی تیمارشده توأم، ویتامین‌E (mg/kg30)، و بربرین­هيدروكلرايد (mg/kg100)، تقسيم شدند. آغاز ديابت با تزريق درون­صفاقي استرپتوزوتوسين با دوز (mg/kg 55) به صورت درون­صفاقي القاء گرديد. يك هفته پس از تزريق استرپتوزوتوسين، تیمار با بربرین­هيدروكلرايد با دوزmg/kg /day 100 و ویتامین‌E day/ mg/kg30 به مدت شش هفته به صورت خوراكي انجام گرديد. قند خون درهفته­هاي 1، 3، 5، 7 با خون­گيري از سياهرگ دمي با بهره گیری از دستگاه گلوکوکارد سنجش و در پايان گروه­ها با آزمون­هاي رفتاري وحرکتی شناخت فضايي (spatial recognition)و شناخت اشیاء (objective recognition) ، همچنین open field و بارفیکس وسطح شیبدار مورد ارزيابي قرارگرفتند.

يافته­ها: گروه دیابتی تیمارشده توأم، بربرین­هيدروكلرايد (mg/kg100) و ویتامین‌E (mg/kg30)، بهبودی قابل توجهی را نسبت به گروه های دیابتی و گروه های درمانی دیابتی تیمار‌شده با و ویتامین‌E (mg/kg30) یا بربرین­هيدروكلرايد (mg/kg100) در آزمون‌های رفتاری وشناختی وحرکتی نشان دادند.یعنی: گروه دیابتی تیمارشده توأم، بربرین­هيدروكلرايد (mg/kg100) و ویتامین‌E (mg/kg30) نسبت به گروههای دیابتی تیمار شده با یک دارو در تست , Open Field Y mazeو شناسائی اشیاء، بارفیکس وسطح شیبدار به مراتب بهتر اقدام نمودند.

نتيجه­گيري: تجويز توأم بربرين­هيدروكلرايد و ویتامینE به مدت هفت هفته بهبود مؤثری در اختلالات شناختي وحرکتی در موش­هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين ایجاد می‌نماید.که شاید این مساله نیز به اثربربرین و و ویتامین‌E در کاهش قند خون وهمچنین ویژگی آنتی اکسیدانی آنها بر می گردد.

واژه­هاي كليدي: ديابت مليتوس؛ بربرین­هيدروكلرايد؛ ویتامینE؛ اختلالات شناختي؛ حرکتی.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه:

1-1-1 تاریخچه ، تعاریف و همه گیر شناسی:

دیابت در روزگار باستان شناخته شده بود و بعضی پزشکان دوران باستان نشانه های آن را به خوبی توصیف و راه هایی برای درمان آن پیشنهاد کرده بودند . اولین سند بدست آمده درمورد دیابت پاپیروسی مربوط به 1552 سال پیش از میلاد می باشد که در سال 1862 میلادی در شهر باستانی تیس در مصر بدست آمده می باشد . در این پاپیروس پزشکی مصری به توضیح بیماری مرموزی پرداخته می باشد که بیماران مبتلا به آن زیاد آب می نوشند و بیش از حد ادرار می کنند و آب بدنشان کم می گردد و زودتر از بقیه مردم می میرند. (5) اریتیوس (30-90 پس از میلاد) پزشک یونانی در کنار پر ادراری نشانه های دیگری از این بیماری مانند تشنگی همیشگی و کاهش وزن را برشمرد . همچنین نام دیابت را که به معنای «گذر کردن» یا «جریان یافتن» می باشد برای این بیماری برگزید.

وی دیابت را پیامد آب شدن گوشت دست و پا و وارد شدن آن به ادرار می دانست . جالینوس (201-131 میلادی) پزشک سرشناس ارتش روم ، بر این باور بود که این بیماری راز آلود از نارسایی کلیه ها پدید می آید تا نزدیک به دو هزار سال همه پزشکان چنین نظری را درست می دانستند . دو پزشک بسیار حاذق و معروف هندی در قرن پنجم میلادی با چشیدن ادرار بیماران به شیرین بودن آن پی بردند . معروف می باشد که آنها برای تشخیص بیماران به دستشویی ها توجه می کردند و اگر مورچه ها در آنجا جمع می شدند می فهمیدند که بیماری در ان خانه زندگی می کند به دیابت مبتلاست . آنها برای اولین بار تشخیص دادند که بیماران دیابتی دو دسته اند . دسته ای از آنها چاق و دسته ای لاغرند و همچنین دریافتند که کودکان مبتلا به دیابت عموما لاغر هستند . در قانون ابن سینا نیز به شیرین بودن ادرار بیماران دیابتی تصریح شده می باشد . ابن سینا اولین پزشکی بود که به دو عارضه بسیار معروف بیماری دیابت یعنی ناتوانی جنسی و گانگرن یا قانقاریا تصریح کرده و بهره گیری از گیاهان مختلف موثر در کاهش شدت بیماری دیابت را پیشنهاد نموده می باشد . نوشته های ابن سینا تا صدها سال بدون تغییر در دانشکده های پزشکی مغرب زمین تدریس می گردید . (8)

در قرن شانزدهم پزشکی سوئیسی به نام فون هوهنهایم پس از جوشاندن ادرار بیماران دیابتی متوجه ذرات سفیدی گردید که به احتمال زیاد مواد قندی بود . اما او آنها را نمک پنداشت و چنین استدلال نمود که پرنوشی و پرادراری بیماران دیابتی ناشی از تجمع نمک در کلیه هاست.

صد سال بعد در قرن هفدهم توماس ولس پزشک انگلیسی دوباره ادرار دیابتی را جوشاند و این بار شیرینی ماده سفید حاصله را تایید نمود و این حقیقت هزار ساله را که ادرار بیماران دیابتی شیرین می باشد مجددا اثبات نمود. در قرن هفدهم پزشکی به نام توماس سیدنهایم برای اولین بار به این حقیقت تصریح نمود که دیابت یک بیماری عمومی در تمام اعضای بدن می باشد در قرن 18 پزشک و فیلسوف انگلیسی به نام متیو دایسون برای اولین بار توضیح داد که علاوه بر ادرار سرم بیماران دیابتی نیز شیرین می باشد. در همین زمان جان روله لغت ملیتوس را که در زبان یونانی به معنای عسل می باشد به نام دیابت افزود . آسیب شناسی (پاتولوژی) دقیق دیابت تا قرن نوزدهم میلادی به درستی روشن نبود . در سال 1875 کلود برنارد فیزیولوژیست شهیر گلیکوژن را به عنوان فراورده سوخت و ساز گلوکز در کبد معرفی و این مفهوم را عرضه نمود که اختلال در سوخت و ساز گلوکز باعث بروز دیابت می گردد . در سال 1869 پل لانگرهانس دانشمند بیست و دو ساله آلمانی جزایر لانگرهانس را کشف نمود . پژوهشگران دیگر ناهنجاری جزایر لانگرهانس را در کالبد شکافی بیماران دیابتی که جان باخته بودند نظاره نمودند

سپس در سال 1889 اسکار مینورسکی و جوزف ون مرینگ پژوهشگران فرانسوی نشان دادند که اگر لوزالمعده سگی را از بدنش بیرون آوردند نشانه های دیابت پدیدار شده و سگ به زودی می میرد.

تعداد صفحه :275

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***